Ailesinde Diyabet Olmayan Kişiler Diyabetli Olabilir Mi?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi
Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD.
Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları BD

Kuşkusuz diyabetik hastaların yakınlarında aile öyküsü son derece önemlidir fakat özellikle 20’li yaşlardaki kilosuna göre %20’den fazla kilo artışı gösteren bireylerde diyabetik olma riskinin %50’lere varan oranda arttığını bilmekteyiz. Bunun yanı sıra metabolik hastalıkları bulunan bireylerde, hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi problemleri olanlarda diyabet daha yüksek oranlarda görülmektedir.

Ayrıca polikistik over öyküsü olan bireyler, geçmişte kilolu bebek doğuran hanımlar yine diyabet açısından risk altındadırlar. Bu konuda her bireyin kendi sürecinde ayrı ayrı değerlendirilmesi, durumun yalnızca aile öyküsü ile kısıtlı tutulmaması riskli bireylerin ortaya konulabilmesi için son derece önemlidir.

Ailesinde diyabet olanlar nelere dikkat etmelidir?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabet Nasıl Bir Hastalıktır?

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva


Hiperglisemi Nedir?

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva


İnsülin hayvanlardan mı yapılıyor? Domuz ürünleri içerir mi?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi