Hipoglisemi Nedir?

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Hipoglisemi, tıp tanımı olarak düşük kan şekeri demektir. Kan şekerinin 50 mg/dl altında olmasına hipoglisemi denilmektedir. Ancak bir şeker hastası insülin veya şeker düşürücü haplarla tedavi ediliyorsa bu kişide takipler sırasında ölçülen şeker değerinin 70 mg/dl altında olması da hipoglisemi olarak tanımlanır. Kan şekerinin 70 mg/dl altına inmesi ilaç alan diyabetlide bu düşüşün hızla devam edeceğini gösterir. Bu düşüş bizi hipoglisemiye karşı önlem alma konusunda uyarmalıdır.

Hipoglisemi yani diyabeti nedeniyle şeker düşürücü haplar veya insülin kullanan kişide şekerin normalin altına düşmesi ise daha net belirtilerle ortaya çıkar. Hipoglisemide ortaya çıkan en erken belirtiler terleme, çarpıntı ve sinirliliktir. Bu belirtileri izleyen dönemde eğer önlem alınmaz ve kan şekerini yükseltmek için şekerle müdahale edilmezse o zaman hipoglisemik kişide konsantrasyon güçlüğü, uyku hali ve hatta komaya kadar gidebilen ağır nörolojik belirtiler ortaya çıkabilir. Hipoglisemi özellikle insülin kullanan diyabetli için çok önemli ve acil müdahale gerektiren bir durumdur. İnsülin kullanan diyabetli hasta mutlaka ve hemen şeker alarak müdahale etmelidir.

Hipoglisemiler iki şekilde sınıflandırılabilir: hafif ve ağır. Kişi hipoglisemisi olduğunu fark eder ve açlık, titreme, terleme ve çarpıntı gibi şikâyetleri hissettiğinde hipoglisemisinin başladığını anlarsa bu duruma hafif hipoglisemi adı verilir. Bu durumdaki kişi kendi kendine müdahale ederek, şeker alarak hipoglisemisinin önüne geçebilir.

Ağır hipoglisemide ise daha hızlı bir seyir söz konusudur. Şeker düzeyi 50 mg/dl’nin çok daha altına düşer ve beyin kendisi için gereken şekeri kanda bulamayacağı için beynin şekersiz kalmasına bağlı olarak komaya kadar giden şuur kaybına kadar ilerleyebilen bir tablo ortaya çıkabilir. Bu durumda kişinin kendi kendine durumu düzeltmesi mümkün olmayacağı için mutlaka hekim tarafından tıbbı bir müdahale gereklidir.Ailesinde diyabet olanlar nelere dikkat etmelidir?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Ailesinde Diyabet olmayan kişiler diyabetli olabilir mi?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi


Diyabet Nasıl Bir Hastalıktır?

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva


Hiperglisemi Nedir?

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva


İnsülin hayvanlardan mı yapılıyor? Domuz ürünleri içerir mi?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi