İnsülinin Vücuttaki Görevi Nedir?

Prof. Dr. Rıfat Emral
Ankara Üni. Tıp Fak. İbni Sina Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.

İnsülin pankreastan salgılanan bir hormondur. İnsülinin esas görevi kan şekerinin yükselmesini önlemektir. Bunu yaparken işlevi kas ve yağ dokularında hücre içine glikoz alınmasını ve bunun kullanılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda karaciğerde glukoz dışı protein ve yağdan yeni glukoz üretimini önleyerek bunu başarabilir. İnsülin özellikle kan şekeri belli bir sınırın altına indiği zaman salınımı baskılanan bir hormondur. Böyle bir durumda yani şeker düşüşünde insüline karşıt hormonlar sentezlenip salgılanmaktadır ve dolayısıyla glikoz düzeyleri belli sınırlarda tutulabilmektedir.

Ailesinde diyabet olanlar nelere dikkat etmelidir?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Ailesinde Diyabet olmayan kişiler diyabetli olabilir mi?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi


Diyabet Nasıl Bir Hastalıktır?

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva


Hiperglisemi Nedir?

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva


Hipoglisemi Nedir?

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva