Gestasyonel Diyabet Kimlerde Sık Görülür?

Prof. Dr. Rıfat Emral
Ankara Üni. Tıp Fak. İbni Sina Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.

Gestasyonel diyabet veya hamilelik diyabeti kimlerde mutlaka araştırılmalıdır diye soracak olursak bugünkü şartlarda 25 yaşını geçmiş bütün gebelerde diyabet taraması yapılması gerekir. Onun dışında ailesinde yoğun diyabet hikâyesi ya da erken dönemlerde glukoz düzeylerinde bozukluk olan gebelerin mutlak surette erken dönemde gestasyonel diyabet açısından taramaya alınmaları şarttır. Yine geçmişinde iri bebek doğurma hikâyesi olanlar bu açıdan riskli gruptadır. Bunların da mutlaka gestasyonel diyabet açısından taranmaları gerekir.

Annesi Hamilelikte Diyabetli Olan Çocuklar Nelere Dikkat Etmelidir?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabet ve Gebelik

Prof. Dr. Metin Aslan


Diyabet ve Hamilelik: Gestasyonel Diyabet

Prof. Dr. Dilek Yavuz


Diyabet ve Yaşam Tarzı Değişikliği

Prof. Dr. Taner DAMCI


Diyabet ve Spor

Prof. Dr. Taner DAMCI