Tip 2 Diyabetin Belirtileri Nelerdir, Neden Olur?

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Tip 2 diyabetlilerin %80’i şişmandır. Bu bağlamda Tip 2 diyabete yol açan önemli nedenlerden biri şişmanlıktır. Şişman ve insülin direnci olan bir kişide aileden gelen genetik özelliklerle eğer beta hücrelerinin insülin salınımında bozukluk varsa kan şekeri kolayca yükselir ve Tip 2 diyabet dediğimiz hastalık ortaya çıkar.

Tip 2 diyabette belirtiler çok daha yavaş ve daha sinsi seyirlidir. Diyabetlilerin çoğunda hiçbir belirti olmadan şeker uzun yıllar yüksek seyredebilir. Diyabetin yavaş ve sinsi ilerlemesi nedeniyle toplumdaki diyabetlilerin yaklaşık her 2 ‘sinden 1’inde tanı koymakta gecikilebilir.

Şanslı olanlar ise doktora çabuk gitmeye yönlendiren yakınmaları olan diyabetlilerdir. Tip 2 diyabet çok su içme, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, yemekten sonra yorgunluk ve uyku hali, zayıflama, bulanık görme, konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik, ciltte oluşan mantar enfeksiyonları, kaşıntılar gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Annesi hamilelikte diyabetli olan çocuklar nelere dikkat etmelidir?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabet ve Gebelik

Prof. Dr. Metin Aslan


Diyabet ve Hamilelik: Gestasyonel Diyabet

Prof. Dr. Dilek Yavuz


Gestasyonel diyabet kimlerde sık görülür?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Gizli Şeker (Pre-Diyabet) Nedir?

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva