Diyabet Tedavi Edilmezse Ne Tür Hastalıklara Yol Açar?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi
Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD.
Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları BD

Diyabet tedavi edilmezse bir takım sakatlıklarla sonuçlanabilen önemli komplikasyonlara yol açabilmektedir. Diyabetin tedavisi kısa dönemde diyabete ait semptomların giderilmesini sağlar. Oysa bizim daha çok önemsediğimiz ve üzerinde durduğumuz durum uzun vadede kan şekeri yüksekliğinin yaratacağı olumsuzlukları önlemektir. Diyabetik hastaların yaklaşık %70 ile %80’i kardiyovasküler problemlerden ötürü kaybedilmektedir. O yüzden diyabetik hastada yalnızca kan şekeri kontrolünü değil bunun yanı sıra kan basıncını ve lipid değerlerinin yani kolesterol, trigliserid değerlerinin de kontrol altında olmasını son derece önemsiyoruz.

Ayrıca kan şekeri ayarlı olmayan hataların uzun vadede küçük damar hastalıkları yani göz etkilenmesi, retina etkilenmesi sonucunda görmelerinde bozulmalar olabilmekte ve bu ileri durumlarda görme kaybı ile neticelenebilmektedir. Bunun yanı sıra böbrek damarları etkilendiğinde, börek problemleri ortaya çıktığında bu diyalize varan böbrek yetmezliğiyle sonuçlanan durumlara yol açabilmektedir. Yine sinir uçları etkilendiğinde ve nöropati dediğimiz tablo geliştiğinde şiddetli ağrıların yanı sıra bu hastalarda his kaybıyla sonuçlanan ve his kaybının yarattığı olumsuzluklarla birlikte ayak yaralarına ve bu ayak yaralarının yol açtığı tedavi edilemez ülserlerin neticesinde ekstremite kaybı yani parmak, bacak, ayak problemleri nedeniyle ampütasyona varan kayıplara, kesilmelere yol açan olumsuzluklara rastlamak mümkün olabiliyor.

O yüzden kan şekerinin ayarlı olması bu tür komplikasyonların hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini olumsuz etkileyen bu olumsuzlukların azalmasına ve önlenmesine yardımcı olacaktır.

Diyabet Tedavi Edilmezse Ne Tür Komplikasyonlara Yol Açar?

Prof. Dr. İlhan Yetkin


Diyabet Ve Ayak Sağlığı

Prof. Dr. Dilek Yavuz


Diyabet Ve Böbrek Sağlığı

Prof. Dr. Dilek Yavuz


Diyabet Ve Göz Sağlığı

Prof. Dr. Dilek Yavuz


Diyabet Ve Kalp&Damar Sağlığı

Prof. Dr. Dilek Yavuz