Diyabette GLP-1 Tedavisi Nedir?

Prof. Dr. İlhan Yetkin
Gazi Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.

Sizinle GLP-1 analoglarının diyabet tedavisindeki yerini tartışacağız.

GLP-1 analogları ikiye ayrılır:

  • Uzun Etkililer
  • Kısa Etkililer

Seksenli ve doksanlı yıllarda elimizdeki seçenekler çok azdı. Bu tip ilaçlar yeni yeni diyabet tedavisinde yer almaya başladılar ve son derece yararlıdırlar.

Bu ilaç grubunun en önemli farklılığı klasik tedavilere kıyasla üstünlükleridir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

  1. GLP-1 analogları kan şekerini ayarlama konusunda son derece etkindirler.
  2. Merkezi sinir sistemi aracılığıyla beyni etkileyerek iştah azaltıcı etki yaparlar.
  3. Mide boşalmasını yavaşlatıcı etkileri vardır.
  4. Ekstra pankreatik etkiler dediğimiz pankreas üzerindeki son derece önemli etkilerdir. Bunların beyin, kalp ve özellikle pankreastaki en önemli hücrelerden birisi olan beta hücre rezervi üzerine olumlu etkileri söz konusudur.

Bu grupta şimdilik sadece iki çeşit ilaç bulunmaktadır:

  • Günde iki defa yapılan model
  • Günde bir defa yapılan 24 saat etkili model

Bütün dünyada uygulanan tedavilerde bazı eğilimler söz konusudur. Bu eğilimlerin başında da mümkün olduğunca az insülin düzeyi yaratarak mükemmel tedavi etme sanatını geliştirmek gelmektedir. GLP-1 analoglarının buradaki en önemli etkenlerinden birisi de budur.

GLP-1 analoglarının bir başka önemli etkisi glikoz bağımlı etki göstermeleridir. Bir başka deyişle kan şekeri ne kadar yüksekse, kan şekeri düşürücü etkileri o kadar güçlü; kan şekeri ne kadar düşükse, etkileri o kadar azdır. Bu sayede hipoglisemi yapıcı etkileri de son derece azalmaktadır.

GLP-1 analoglarının bir diğer yararı ise “Glukagon” adı verilen hormon düzeyinde önemli bir azalma sağlayarak buna bağlı kan şekerindeki dalgalanmalar üzerinde yaptığı önemli etkilerdir. Kullanım şekillerin çok zor olmadığını, hatta insülinden daha kolay olduğunu söylemek mümkündür. GLP-1 analoglarının günde 1 defa veya diğer ürün için günde 2 defa kullanılıyor olması yaşam kalitesinde bir artışa neden olmaktadır.

Bu konuya ilişkin bir başka husus da şudur: Günlük kan şekeri dalgalanmalarını diyabetin komplikasyonlarının gelişiminde son derece etken gibi görünmektedir. GLP-1 analoglarının bu aşırı dalgalanmalar üzerine çok iyi etkileri söz konusudur.

GLP-1 analogları; hem günlük kan şekeri, hem de dalgalanmalarının azaltılması üzerinde son derece etkin ilaçlardır.

Diyabet İçin Kullanılan Tedavilerin Yan Etkileri Var mıdır?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi


Diyabet Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabetin Ameliyat ile Tedavisi Mümkün müdür?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabette İnsülin Tedavisi

Prof. Dr. Gökhan Özgen