Diyabet İçin Kullanılan Tedavilerin Yan Etkileri Var Mıdır?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi 
Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD. 
Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları BD

Kuşkusuz her etkinin bir yan etkisi de söz konusu olacaktır. Ancak biz hastalarımızı değerlendirirken etkinin etkisiyle yan etkinin riskini dengeli bir şekilde göz önüne almak durumundayız. Her bir ilacın kendine özgü farklı faydaları olduğu gibi başta şeker düşüklüğü riski, kilo artırıcı etkiler ve bazı ilaçlara özgü spesifik yani özel yan etkiler olmak üzere bazı yan etkileri de olabilir. Bu ilaçlar reçete edildikten sonra hastaların hekimlere mutlaka düzenli olarak gitmeleri son derece önemlidir. Bizim toplumumuzdaki en büyük yanlışlardan birisi sosyal güvenlik kurumlarının bazı ilaçların temini ile ilgili raporlama süreçleri zorunlulukları karşılandıktan sonra hastaların önemli bir kısmının doktorlarına yalnızca ilaçlarını reçete ettirme yolunda kısıtlı sürelerle ulaşmasıdır. Bu konuda bu hataların düzeltilmesi, hastaların kontrollerinin etkin bir şekilde yapılması ve başvurularında ilaçlarla ilgili durumların gözden geçirilmesi son derece önemlidir. Bunun hem hasta tarafından hem hekim tarafından önemsenmesi ve dikkat edilmesi gerekir.

Diyabet Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabetin Ameliyat ile Tedavisi Mümkün müdür?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabette GLP-1 Tedavisi Nedir?

Prof. Dr. İlhan Yetkin


Diyabette İnsülin Tedavisi

Prof. Dr. Gökhan Özgen


Kan Şekeri Düzenleyici Haplar (OAD)

Prof. Dr. Gökhan Özgen