<

Diyabet Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Prof. Dr. Rıfat Emral 
Ankara Üni. Tıp Fak. İbni Sina Hastanesi 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.

Diyabet doğru tedavi edilmezse hasta “akut” dediğimiz yani ani başlangıçlı ve hatta komaya kadar varan ciddi şeker yükselmeleriyle doktorların karşısına gelebilir. Aynı zamanda bu süregen bir hastalık olduğu ve uzun süreli glukoz yüksekliğinde vücutta hem küçük hem büyük ve orta damarlar ile sinir uçları etkilenebileceğinden bazı kronik komplikasyonlar da ortaya çıkabilmektedir. Özellikle bütün dünyada en önemli körlük ve son dönem böbrek yetersizliği ile diyalizin nedeni diyabet hastalığıdır. Aynı zamanda iyi tedavi edilmemiş diyabetiklerde ayak yaraları gelişebilmekte ve bütün dünyada diyabet maalesef ayak ve bacak kesilmesi yani ampütasyonların en önemli nedenini oluşturmaktadır. Bu yıl içinde Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun bildirdiğine göre dünyada yılda 5 milyon insan yani her 6 saniyede bir insan diyabete bağlı nedenler ile hayatını kaybetmektedir.

Diyabet İçin Kullanılan Tedavilerin Yan Etkileri Var mıdır?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi


Diyabetin Ameliyat ile Tedavisi Mümkün müdür?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabette GLP-1 Tedavisi Nedir?

Prof. Dr. İlhan Yetkin


Diyabette İnsülin Tedavisi

Prof. Dr. Gökhan Özgen


Kan Şekeri Düzenleyici Haplar (OAD)

Prof. Dr. Gökhan Özgen