Diyabetin Ameliyat Ile Tedavisi Mümkün Müdür?

Prof. Dr. Rıfat Emral 
Ankara Üni. Tıp Fak. İbni Sina Hastanesi 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.

Diyabetin cerrahi yoldan tedavisi gibi bir yöntem yoktur. Ancak aşırı kilolularda yani şişman kişilerde özellikle erken dönemde ya da orta yaşlarda tanı almış diyabet varsa o zaman bu kişilerde bariatrik cerrahi dediğimiz yani ameliyatla zayıflamayı sağlamaya yönelik tüp mide oluşturulması ya da midenin by-pass edilmesi şeklinde uygulanan cerrahiler yapılabilir. Bu ameliyatların ya da cerrahi prosedürlerin amacı özellikle diyet-egzersiz programlarıyla yeterli kiloyu veremeyen kişilerde bir yardımcı olarak zayıflamayı sağlamaktır. Ancak metabolik cerrahi adı altında sunulan cerrahi yöntemler tamamen diyabeti ortadan kaldıran bir cerrahi yöntem değildir. Bariatrik cerrahide de eğer kişide insülin rezervi henüz bitmemişse bu kişiler ameliyatta fayda görmektedir. Tip 1 diyabetiklerde ya da insülin tamamen tükenmiş olan Tip 2 diyabetiklerde ameliyatla dahi hiçbir şekilde diyabet ortadan kalkmaz. Dolayısıyla metabolik cerrahi adı altında diyabeti tedavi ediyoruz iddiası doğru değil, kandırmacadan ibarettir.

Diyabet İçin Kullanılan Tedavilerin Yan Etkileri Var mıdır?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi


Diyabet Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabette GLP-1 Tedavisi Nedir?

Prof. Dr. İlhan Yetkin


Diyabette İnsülin Tedavisi

Prof. Dr. Gökhan Özgen


Kan Şekeri Düzenleyici Haplar (OAD)

Prof. Dr. Gökhan Özgen