İnsülin Tedavisi Diyabeti İyileştirir Mi? Tedaviyi Bırakmak Mümkün Müdür?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi 
Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD. 
Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları BD

Bu gerçekten çok önemli ve güzel bir sorudur. Bazı hastalar tanı anında çok yüksek kan şekeriyle doktora başvururlar. O sırada çok yüksek kan şekeri değerlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi ve pankreas fonksiyonlarının düzenlenmesi için insülin kullanımı gerekir. Yeni tanı almış hastalığın henüz başında olan bu hastaların insülin tedavisiyle etkin kan şekeri kontrolünü müteakip insülin ihtiyaçları azalır; böylece hastalar tekrar haplara, oral yani ağızdan tedavilere yanıt verir hale gelirler. Bu hastalarda insülin bir süre sonra da kesilebilir.

Ancak organ kaybı yani böbrek fonksiyonlarının yitirilmesi, karaciğer yetmezliği, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği gibi farklı ilaçların kullanımını zorlaştıran durumlarda insülin tedavisi en emniyetli tedavidir. Organ kayıpları ve böbrek yetmezliği başta olmak üzere organ yetersizliği insülin tedavisinin vazgeçilmez bir seçenek olmasına yol açmaktadır. Bu hastalar insülin tedavisiyle yaşamlarını başarıyla idame edebilirler. Kan şekerlerinin kontrol altına alınmasıyla birçok olumsuzluktan kendilerini muhafaza edebilirler.

Kuşkusuz insülin tedavisi daha disiplinli uygulanması gereken bir tedavidir. Hastaları bu konuda en çok tedirgin, huzursuz eden nokta da budur çünkü öğün saatlerinin atlanmaması, ara öğünlerin uygun zamanlarda alınması, beslenme miktarlarının her zaman birbirine yakın düzeylerde ve benzer içerikte olmasının sağlanması hastaları bu yönde bir miktar tedirgin etmektedir. Eski dönemdeki zaman kaydırmaların, miktar değişikliklerinin insülin tedavisi sırasında tolere edilmesi söz konusu değildir. O yüzden bu hastalarda insülin tedavisi devamlı ve düzenli olarak uygulanmalıdır. Yaşamın sağlıkla devam edebilmesi için insülin tedavisinin etkin ve başarılı uygulanması son derece önemlidir.

Diyabet İçin Kullanılan Tedavilerin Yan Etkileri Var mıdır?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi


Diyabet Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabetin Ameliyat ile Tedavisi Mümkün müdür?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabette İnsülin Tedavisi

Prof. Dr. Gökhan Özgen