İnsülin Bağımlılık Yapar Mı?

Prof. Dr. Rıfat Emral 
Ankara Üni. Tıp Fak. İbni Sina Hastanesi 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.

Diyabetin nedeni insülinin yokluğu veya insülin etkisizliği veya eksikliğidir. Dolayısıyla insülin diyabetin doğru tedavisi ve en önemli tedavi ajanıdır. Bu nedenle zaman zaman belki yeni tanı anında da insülin tedavisi hastalara verilebilir. Bu hastaya başlandıktan sonra mutlak surette ömür boyu sürmesi gereken bir tedavi olarak algılanmamalıdır. Bununla beraber Tip 1 diyabetiklerde zaten baştan itibaren pankreasta insülin sentezi ve salınımı hiç yoktur. Dolayısıyla Tip 1 diyabetliler ömür boyu insülin tedavisi almak zorundadır.

Tip 2 diyabetikler ise yeni tanı aldıklarında veya herhangi bir zamanda insülin tedavisi ile tedavi edilebilirler. Bunun yanı sıra eğer Tip 2 diyabetiklerde insülin rezervi tükenmemişse yani hala pankreastan insülin salınabiliyorsa bu kişilerde oral anti-diyabetik dediğimiz ağızdan alınan haplar şeklinde tedavilerde uygulanabilir. Eğer insülin tedavisine gecikilerek başlanırsa Tip 2 diyabetikler de o zaman ömür boyu hayatlarının geri kalan kısmında insülin kullanmak zorunda kalacaklardır. Bu nedenle Tip 2 diyabetiklerde de insülin başlama zamanı önemlidir ve geciktirilmemesi gerekir.

Aslında insülin yerine koyma tedavisidir. Dolayısıyla bir bağımlılık yapmaz. Herhangi bir zamanda başlanan insülin sonradan kesilebilir ama bu tamamen insülin rezervinin olup olmamasına bağlı bir durumdur. Buna karar verecek olanlar da hekimlerdir.

Diyabet İçin Kullanılan Tedavilerin Yan Etkileri Var mıdır?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi


Diyabet Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabetin Ameliyat ile Tedavisi Mümkün müdür?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabette GLP-1 Tedavisi Nedir?

Prof. Dr. İlhan Yetkin


Diyabette İnsülin Tedavisi

Prof. Dr. Gökhan Özgen