İnsulin Hayvanlardan Mı Yapılıyor? Domuz Ürünleri İçerir Mi?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi 
Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD. 
Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları BD

İnsülin 1921’de ilk keşfedildiğinde hayvanlardan elde edilen formuyla kullanıma girmişti fakat değişen teknoloji ve imkânlar oranında insülinler daha sonra semi-sentetik dediğimiz yarı hayvandan elde edilmiş formlarıyla ve daha sonrasında biyo-sentetik formlarıyla kullanılıyordu.

Günümüzde ise insülinler artık yüksek teknoloji imkânlarıyla tamamen sentetik olarak üretilmektedir. Hatta vücudumuzun iç salgısını daha iyi taklit edebilsin diye orijinal insülin molekülüne benzer, vücudun iç salgısına yakın düzeyde etki zamanlaması olan insülinler kullanıma girmiştir. Bunlar tamamen laboratuar koşullarında sentetik olarak üretilmektedir; hayvan kökeniyle bir ilgisi yoktur.

Antijenik olumsuzluklar hayvanlardan elde edilen ilk insülinlerde çok sık görülmüş ve insülin tedavisinin başarısını azaltan en önemli unsur olmuştur. Oysa günümüz koşullarında artık Rekombinant DNA teknolojisiyle laboratuar koşullarında bulunmuş olan ve büyük endüstriyel tasarımla üretilen bu insülinler güvenle kullanılabilirler. Bunlarla ilgili endişe edilecek herhangi bir husus ve unsur bugün için mevcut değildir.

Diyabet İçin Kullanılan Tedavilerin Yan Etkileri Var mıdır?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi


Diyabet Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabetin Ameliyat ile Tedavisi Mümkün müdür?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabette GLP-1 Tedavisi Nedir?

Prof. Dr. İlhan Yetkin


Diyabette İnsülin Tedavisi

Prof. Dr. Gökhan Özgen