Diyabet Ve Obezite

Prof. Dr. Aytekin Oğuz
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe
Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Diyabet yani şeker hastalığı toplumumuzda çok fazla görülmeye başlandı. Yaptığımız yeni bir araştırmada erişkinlerin yaklaşık 5’te 1’inde diyabet olduğu gördük. Diyabet görülme sıklığı neden arttı? Hatırladığım kadarıyla çocukluğumda, Nevşehirli olduğum için, Nevşehir’de şeker hastaları parmakla gösterilecek kadar azdı, tıpkı şişman insanlar gibi. O yıllarda obezite kavramı bilinmezdi. Oysa şimdi herkes obezite diye bir gerçek olduğunun farkında. O zamanlar obezite bilinmezdi ancak şişmanlık birisinin neredeyse lakabı olurdu. Şişman Mehmet diye birisini hatırlıyorum çünkü eskiden şişmanlık aynı şeker hastalığı gibi seyrek görülürdü.

Günümüzde şeker hastalığı çok arttığı için insanlar bunun sebeplerini düşünüyorlar. Şeker hastalığının bu kadar artmasının ana sebebi şişmanlık ve obezitenin artmasıdır. Yaptığımız bir diğer araştırmada şişmanlıktaki en önemli faktörün kilodan ziyade bel çevresi kalınlığı olduğunu fark ettik. Bir insanın bel çevresi kalınlaştıkça diyabet yani şeker hastası olma riski artıyor. Kadınların 80-88 veya en fazla 90 cm’lik bir bel çevresi alarm sınırı kabul edilmelidir. Erkeklerde ise bel çevresinin 95 cm’yi geçmesi alarm kabul edilmelidir. Toplumumuzda ortalama bel çevresinin 100 cm’ye geldiğini, pek çok kadında bel çevresinin 90-95 cm’ye ulaştığını görüyorum. Böyle olunca diyabette çok artıyor.

Diyabeti önlemenin en etkili yolu bel çevresini ince tutmak, şişmanlamamak ve fazla kilolardan kurtulmaktır. Diyabetliysek kan şekerimizin daha iyi olmasını sağlamak, diyabetin neden olabileceği böbrek ve göz problemleri gibi çeşitli damar problemlerinden kurtulmak veya bunları azaltmak için kilomuzu ve bel çevremizi mutlaka kontrol etmeliyiz.

Diyabetliler Kesinlikle Tatlı Ve Şekerden Uzak Mı Durmalıdır?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi


Diyabette Doğru Beslenme Neden Önemlidir?

Prof. Dr. İlhan Yetkin


Diyabet ve Cinsel Yaşam

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabet ve Yaşam Tarzı Değişikliği

Prof. Dr. Taner DAMCI


Diyabet ve Spor

Prof. Dr. Taner DAMCI