Diyabet Cinsel Sorunlara Yol Açar Mı?

Prof. Dr. Rıfat Emral
Ankara Üni. Tıp Fak. İbni Sina Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.

Diyabet hem damarları hem de sinirleri etkileyebilmektedir. Dolayısıyla erkeklerde sıklıkla sertleşme probleminin bir nedenini oluşturmaktadır. Kadınlarda ise kuruluk yaptığı için ağrılı cinsel ilişki sonucunu doğurabilir. Aynı zamanda diyabet kronik yani süregen bir hastalıktır, bu yönüyle kişiyi psikolojik olarak etkiler ve cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bu yönüyle diyabeti olan kişilerin cinsel fonksiyon bozukluklarının olabilme ihtimali yüksektir.

Hastalarda böyle bir problemle karşılaşıldığında öncelik elbette diyabetin iyi tedavisidir yani kan şekerinin normal düzeylere getirilmesi esastır. Eşlik eden yüksek tansiyon ve kolesterol yükseklikleri de bu kişilerde mutlaka tedavi edilmelidir. Bunlara rağmen eğer yeterli sonuç alınamıyorsa hasta ürolojiye yönlendirilmeli ve onlardan alınacak yardımla gerek hap şeklinde kullanılan tedavilerle gerekse diğer yöntemlerle bu sorunun halledilmesi yoluna gidilmelidir.

Diyabet Ve Cinsel Yaşam

Prof. Dr. Metin Aslan


Diyabet ve Dini Görevler

Prof. Dr. Metin Aslan


Diyabet Cinsel Sorunlara Yol Açar Mı?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabet ve Yaşam Tarzı Değişikliği

Prof. Dr. Taner DAMCI


Diyabet ve Spor

Prof. Dr. Taner DAMCI