Diyabet Ve Cinsel Yaşam

Prof. Dr. Metin Aslan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Diabetes Mellitus kalp, böbrekler, beyin, göz ve büyük damarlar olmak üzere birçok organ ve doku sistemini etkilemektedir. Bunlar en belli başlılarıdır ve buz dağının gözüken kısmıdır ama bir de buzdağının gözükmeyen kısmında diabetes mellitusun yan etkileri vardır. İşte cinsel bozukluklar da bunlardan bir tanesidir.

Gerek erkek gerekse kadın diabetes mellituslu hastalarda cinsel bozukluklar görülebilir fakat hastalar bunları söylemekten çekinirler. Oysa çok önemli olduğu için özellikle böyle bir şikâyeti olan kadın hastalar bunu doktorlarına söylemekten çekinmemelidir.

Genellikle kan şekeri ayar durumu çok iyi olan kişilerde bu cinsel bozukluklar pek fazla görülmez ama diyabet başlayalı 8-10 sene olmuş hatta biraz daha geçmiş olanlarda diyabet süresiyle alakalı olarak bir takım cinsel bozukluklar da ortaya çıkabilmektedir. En önemlisi kan şekeri ayarı iyi olmalıdır. Şeker hastalığı ister erken başlasın ister başlayalı bir süre olsun eğer kişinin kan şekeri ayarı iyi değilse bu cinsel bozukluklar daha sık görülmektedir.

Cinsel bozuklukları erkeklerde görülenler ve kadınlarda görülenler diye ikiye ayırarak incelememiz mümkündür. Erkeklerde en sık görülen cinsel bozukluk, erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme kusurudur. Bunun sonucunda potens azlığı, inpotans dediğimiz durum ortaya çıkar. Genelde bir diabetes mellituslu hasta sabah kalktığı zaman sabah ereksiyonları varsa o zaman bunların normal olduğu kabul edilir. Fakat diabetes mellitus uzun sürmüşse, başlayalı bir süre olmuşsa ve de kan şekeri ayarı iyi değilse özellikle erkeklerde erektil disfonksiyon ortaya çıkabilir. Erektil disfonksiyon, diyabetli hastalarda diyabetli olmayanlara göre 3 katı daha fazla ortaya çıkmaktadır. 10 seneyi geçmiş diyabeti olanlarda yarıdan fazlasında erektil disfonksiyon olmaktadır.

Bu erektil disfonksiyon kişinin günlük yaşantısını etkilediği gibi psikolojik durumuna da etkilemektedir. Bu yüzden sertleşme kusuru olan diyabet erkek hastalar endokrinoloji, ürolojinin androloji denilen bölümü ve psikiyatri tarafından müşterek olarak takip edilirler. Endokrinologlar kişinin kan şekerini iyi ayarlar; ürologlar içerisinde de androloglar bir ilaç gerekliyse onu verirler ama psikolojik etkilenme de olduğu için psikolojik tedavi de gerekmektedir.

Kadınlarda görülen cinsel bozukluklara bakıldığında ise diyabetli kadınlarda adet düzensizlikleri olabilir. Cinsel arzuda, cinsel istekte azalma veya yok olma olabilir. Cinsel münasebet sırasında ağrılı cinsel ilişki olabilir. Bunun dışında cinsel organ vajinada kuruluk ve de mantar enfeksiyonu olabilir.

Diabetes Mellitusun başlıca iki tipi vardır: Genç tip - tip 1 ve Erişkin tip - tip 2. Tip 2 diabetes mellituslu kadın hastalarda bu söylediğim cinsel bozukluklar daha sık görülmektedir. Bu konuyla uğraşan bilim dalları da endokrinoloji, üroloji, kadın doğum ve psikiyatridir. Gene bunlar müşterek olarak çalışırlar. Endokrinoloji kan şekerini iyi ayarlayarak bu şikâyetlerin düzelmesini sağlar. Hastalar gerekirse diğer saymış olduğumuz branşlara da başvurabilirler.

Diyabet cinsel sorunlara yol açar mı?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabet ve Dini Görevler

Prof. Dr. Metin Aslan


Diyabet Cinsel Sorunlara Yol Açar Mı?

Prof. Dr. Rıfat Emral


Diyabet ve Yaşam Tarzı Değişikliği

Prof. Dr. Taner DAMCI

 


Diyabet ve Spor

Prof. Dr. Taner DAMCI