Diyabet Ve Aşı

Prof. Dr. Metin Arslan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Diabetes Mellituslu hastalarla ilgili yapılacak olan aşılar influenza (grip aşısı), Hepatit B aşısı, Pnömoni yani zatürre aşısıdır.

Grip aşısı 6 yaşından itibaren her diyabetli hastaya senede bir defa mutlaka yapılmalıdır. Genelde grip mevsimi bizim memleketimiz için Aralık - Ocak ayında başlamakta ve Nisan - Mayıs’a kadar sürmektedir. Bu yüzden diyabetli hastalar için Ekim - Kasım ortası arası grip aşısı yapılması en uygun zamandır. Erişkin şeker hastaları yani yaşlı diyabetik hastalarda grip aşısının koruyuculuğu 8-9 ay gerekmektedir. Belki bunlarda doktorunun önerisine göre bir doz daha yapılması gerekebilir.

Hepatit aşıları genelde 15 ile 59 yaş arası diyabetiklerde yapılmaktadır. 59 yaşın üzerindekilerin etkenliği çok fazla olmadığı için yapılmamakta olsa da doktor tarafından öngörülüyorsa bu hastalarda da hepatit aşısı yapılabilir.

Zatürre (pnömokok) aşısı 2 yaşından itibaren bütün diyabetiklere ve yaşam boyu bir defa olmak üzere yapılır. Pnömokok aşısının yaşam boyu bir defa yeterlidir ancak aşı 59-64 yaş arasında yapılmış ve kişi 64 yaşın üzerindeyse 5 sene geçtikten sonra bunlara bir doz daha yapılması gerekmektedir. Bazı özel diyabet durumları yani transplantasyon yapılmış olan hastalar, immün sistemi yetersiz olan hastalar, kronik böbrek hastaları, nefrotik sendrom gibi bazı hastalarda ömür boyu bir tek zatürre aşısı değil doktorunun gerek gördüğü zamanda ve miktarda birden fazla aşı yapılabilir.

Diyabet Ve Askerlik

Prof. Dr. Metin Arslan


Diyabetli Kişiler Ameliyat Olabilir Mi? Nelere Dikkat Etmelidir?

Prof. Dr. Gökhan Özgen


Diyabet Ve Dini Görevler

Prof. Dr. Metin Arslan