Diyabet Ve Askerlik

Prof. Dr. Metin Arslan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diabetes mellitusun iki tipi vardır: Tip 1 diabetes mellitus ve Tip 2 diabetes mellitus. Diabetes mellitus olgularının yüzde doksanı (%90) Tip 2 ve yüzde onu (%10) ise Tip 1 diyabettir. Tip 1 diabetes mellutus, çocuklarda ve gençlerde görülür. Bir yaş vermek gerekirse genelde 35 yaşın altında olur. Tip 2 diabetes mellitus ise genelde 35 yaşın üzerinde ve erişkinlerde görülmektedir. Tip 1 diabetes mellituslu hastalar genelde zayıf ince kişilerdir. Tip 2 diabetes mellitus hastalarının yarıdan fazlası ise şişman ya da obezdir. Obezite ile Tip 2 diyabet yani erişkin diyabetin görülmesi arasında çok yakın bir ilişki mevcuttur.

Bir kişide diabetes mellutus saptandığı zaman yaşamının çok düzenli olması gerekmektedir. İlaç kullanıyorsa ilaçlarını belli zamanlarda almalı ve diyetini uygulamalıdır. Genelde diyabet hastaları günde 3 ana öğün ve 3 ara öğün olmak üzere 6 öğün şeklinde diyetlerini uygularlar. Görüldüğü gibi diabetes mellituslu hastaların yaşam kalitesini sağlayabilmek için bütün bu söylediklerinizin sağlanması gerekmektedir. Bu yüzden Tip 1 ve Tip 2 diabetes mellitus olanlar askerlik yapmazlar.

Özellikle Tip 1 diabetes mellituslu hastaların vücudunda hiç insülin yoktur ve günde 4 defa insülin yapmaktadırlar. Bu hastalarda kan şekeri çok oynaklık göstermektedir. Kan şekeri yükselmeleri ve özellikle düşmeleri sıkıcı durumlara yol açabilmektedir. Bu yüzden yaşamlarının çok düzgün seyretmesi gerektiği için Tip 1 diabetes mellituslu hastalar askerlik yapmazlar.

Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda ise kalp sistemi, böbrekler, damar sistemi, göz, kolesterol yüksekliği, hiper tansiyon gibi var olan yan etkiler nedeniyle bu hastaların da yaşamlarının düzenli olması gerekir. Bu hastalara başlangıçta diyet ve ağızdan şeker düşürücü ilaç verilse de bir süre sonra insülin kullanmaktadırlar. Özellikle Tip 2 diabetes mellitus tanısı konmuş olan hastalar askerlik yapmazlar.

Fakat gerek Tip 1 gerekse Tip 2 diabetes mellituslu hasta, hastalığını biliyor veya daha tanı konmamış ise kişiler askerlik şubelerine başvurdukları zaman onlar tarafından ilk inceleme yapılır ve ardından kesin diabet tanısının konularak bu kişilere “askerlik yapamaz” raporu verilmesi için askeri hastaneye yatmaları gereklidir. Bu hastaların raporları askeri hastanelerde verilmektedir. Kısaca Tip 1 ve Tip 2 diabetes mellituslu hastalar askerlik yapmamaktadırlar.

Tip 2 diabetes mellitusun bir istisna durumu vardır. Erişkin diyabeti olan Tip 2 diabetes mellitusta hastalık ortaya çıkmadan önce halk arasında gizli şeker ve tıp dilinde bozulmuş glukoz toleransı denilen bir diyabet öncesi dönem vardır. Bu dönem nispeten hafif bir dönemdir. Bu dönemde olan yani bozulmuş glukoz toleransı olan kişiler askerliklerini yapmaktadırlar ancak askeri hastaneye yatarak Tip 1 ve Tip 2 diabetes mellitus tanısı konmuş olan kişiler askerlik yapmazlar.

Diyabet Ve Aşı

Prof. Dr. Metin Arslan


Diyabetli Kişiler Ameliyat Olabilir Mi? Nelere Dikkat Etmelidir?

Prof. Dr. Gökhan Özgen


Diyabet Ve Dini Görevler

Prof. Dr. Metin Arslan