Go to the page content
Çevre | 2 min. read

İnsülin kalemimin çevresel etkileri nelerdir?

Küresel ısınma, plastik atık ve su kıtlığı gibi çevresel sorunlara dair artan bir farkındalıkla şunları merak edebilirsiniz: İnsülin kalemimin çevresel etkisi nedir?

Novo Nordisk, son 25 yıldır, ürünlerinin çevresel etkisini yaşam döngülerinin tüm aşamalarında incelemektedir. Bu, bir ürünün karbon ayak izini veya ömrü boyunca yaydığı toplam emisyonu anlamamıza yardımcı olmuştur. Şirketimiz ve ürünlerimiz (insülin kaleminiz dahil) için hedefimiz çevre üzerinde sıfır etki yaratmaktır. Bunu göz önünde bulundurarak, hedefimizi gerçekleştirmek için daha sürdürülebilir uygulamalara geçiş yapıyoruz.

Biyolojik olarak çözünebilir plastikten biyolojik bazlı plastiğe

Her şey kalemlerimizin yapıldığı plastik ile başladı. Daha önce atık haline geldiklerinde biyolojik olarak çözünebilir plastikleri kullanmaya odaklanmıştık. Ancak, ürünlerimizin yaşam döngüsüne baktığımızda bu tür plastiklerin katı atık sahasında veya doğada biyolojik olarak çözünebilir olmayabildiğini sadece endüstriyel kompost tesislerine konulduklarında tamamen biyolojik olarak çözünebilir olduklarını öğrendik. Ayrıca, kalemlerin geri dönüşümünü dikkate aldığımızda, biyolojik olarak çözünebilir plastiklerin doğru çözüm olmayabileceğini de gördük.

Ürün bileşenlerimizin geri dönüştürülmesini ve yeniden kullanılmasını istediğimiz için, biyolojik olarak çözünebilir plastiklerden yüksek kaliteli, biyolojik bazlı plastikleri kullanmaya geçiyoruz. Ayrıca geleneksel olarak petrol ve gazdan üretilen plastiklerin aksine doğal kaynaklardan (ahşap, bitkiler veya tahıllar gibi) köken alan daha sürdürülebilir ham maddelerin arayışındayız. Bu tür biyolojik bazlı malzemelerin ürünlerimizde en iyi şekilde nasıl kullanılacağına dair araştırmalar hâlen sürmektedir.

Sıfır atık için döngüsel ekonomi

Biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerden geçiş yaptığımız gibi; hammaddenin satın alınıp ürüne dönüştürüldüğü ve atıkların çöpe atıldığı “al, yap ve at” sürecinden de uzaklaşıyoruz.

Sıfır atık hedefimizin bir parçası olarak, yeni ürünlere dönüştürülebilen veya yeniden kullanılabilen ürünler tasarlama prensibini benimsedik. Bu, vizyonumuzu paylaşan tedarikçilerle birlikte tüketimi en aza indirmek ve israfı ortadan kaldırmak için iş uygulamalarımızda değişiklik yapmamızı gerektirdi. Hedefimizin çok büyük olduğunu biliyoruz ancak bunları uygulanabilir politikalara dönüştürmeye kararlıyız.

Ayrıca hedefimiz bacalarımızdan, fabrikalarımızdan ve tesislerimizden yayılan tüm emisyonların yerel çevreyi kirletmemesini de kapsamaktadır. Kirliliği her zaman çok ciddiye almış olmakla birlikte, CO2 emisyonlarımızda köklü bir düşüş konusuna şimdi daha da fazla odaklanıyoruz.

Size karşı sorumluluğumuz

Çevresel uygulamalarımızı geliştirirken önceliğimiz sizsiniz ve öyle olmaya devam edeceksiniz. Ürünlerimizin çevreye etkisini azaltma sorumluluğunu üstlendik ve teknolojinin izin verdiği ölçüde çevre dostu olduklarından emin olmak için çalışıyoruz. Umarız bu, enerjinizi sağlığınıza odaklamanızı ve kontrolü elinizde tutmanızı sağlar. Sonuçta, kontrol iyi olduğunda, tüm tedavinizin çevresel etkisini de azaltmış olursunuz.

TR21DI00077

İlgili makaleler