Go to the page content

Tip 2 diyabet tedavisinde oral antidiyabetikler -ağızdan alınan ilaçlar-

Tip 2 diyabet tedavisinin ilk adımı kişinin hayat tarzında değişiklik yapmasıdır. Bu değişiklikler, fiziksel aktiviteyi artırmak ve beslenme alışkanlıklarını düzenlemeyi içerir.

Her tip 2 diyabet hastasına uyan tek bir tedavi yaklaşımı yoktur. Her hasta farklıdır ve tedavileri de farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmelidir. Bu yaklaşım, tedavinin bireyselleştirilmesi olarak adlandırılır.

Tedavide kullanılan ilaçlar etkilerini farklı yollarla gösterirler ve hastalık seyri boyunca bazen tek başına, bazen iki veya daha fazlası bir arada olacak şekilde kullanılırlar. Farklı ilaçların bir arada kullanılması kombinasyon tedavisi olarak adlandırılır.

Tedavide kullanılan ilaçlar tip 2 diyabet gelişiminde rol oynayan farklı yolları hedef alarak kan şekerini düşürürler.

Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar ve etki yolları

Metformin tip 2 diyabet tedavisinde, kullanılmasına engel bir durum olmadığı sürece, tedavinin başlangıcından itibaren kullanılır. Diyabet doğası gereği ilerleyici karakterde bir hastalıktır ve zaman içinde ağızdan alınan ilaçlar yeterli gelmediğinde enjeksiyon yoluyla uygulanan GLP-1 ve insülin kullanımı gerekli olur.

TR21DI00116

Referanslar
  1. Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diyabetes Mellitus Tanı, Tedavi ve Komplikasyonları İzlem Kılavuzu 2020.

İlgili makaleler